• Je ESG nový typ rizika? Jak se projevuje?
  • Jak riziko ESG měřit? Umíme dělat více než měřit uhlíkovou stopu?
  • Jak měřit "zelenost" aktiv a má být zohledněna v rizikových maržích a kapitálovém požadavku?
  • Dekarbonizace portfolia?
  • ESG stress testing - jak číst výsledky a lze je prakticky využít?
  • Jak ESG mění existující procesy a postupy?