Kurzy Amenity Academy

Vzdělávání na špičkové úrovni s důrazem na reálnou praxi

Volno

Risk mgt ve stresových situacích

Lektor: Petr Franěk

Termín: 3.11.2022

Cena: 9 900 

Kurz je určen všem zaměstnancům útvarů bank, které zajímá, jak různé typy stresových situací vypadaly ve skutečnosti a jak se je podařilo vyřešit.

Volno

Schvalovací proces

Lektor: Peter Baláži

Termín: 11.10.2022

Cena: 8 500 

Kurz je určen všem zaměstnancům oddělení řízení rizik, podpory prodeje a auditu, kteří chtějí diskutovat různé přístupy a postupy schvalovacího procesu, resp. určení úvěruschopnosti klienta.

Volno

SRP/SREP u nás i v zahraničí

Lektor: Magda Pečená

Termín: 14.12.2022

Cena: 7 900 

Kurz je určen pro zkušenější bankéře, kteří chtějí nahlédnout do přístupu dohledových orgánů v rámci procesu SREP a diskutovat stanovování kapitálových požadavků v rámci Pilíře 2.

Volno

Schvalovací proces

Lektor: Peter Baláži

Termín: 11.10.2022

Cena: 8 500 

Kurz je určen všem zaměstnancům oddělení řízení rizik, podpory prodeje a auditu, kteří chtějí diskutovat různé přístupy a postupy schvalovacího procesu, resp. určení úvěruschopnosti klienta.

Volno

Model Risk Management

Lektor: Petr Franěk

Termín: 24.10.2022

Cena: 10 500 

Kurz je určen manažerům a expertům útvarů řízení rizik a interního auditu. Informace potřebné ke správnému rozhodování poskytne také top managerům bank.

Volno

AML v praxi

Lektor: Jaromír Šimek

Termín: 25.10.2022

Cena: 8 500 

Kurz je určen především specialistům bank zodpovědným za řízení AML rizik. Cílem kurzu je nabytí praktických znalostí, je  tedy postaven na příkladech a diskusi.

Volno

Řešení krize

Lektor: Marek Fér

Termín: 26.10.2022

Cena: 11 900 

Kurz je určen pro manažery i pracovníky z útvarů řízení rizik, compliance, financí a auditu, věnujícím se tématice ozdravných postupů a postupů řešení krize.

Volno

Risk mgt ve stresových situacích

Lektor: Petr Franěk

Termín: 3.11.2022

Cena: 9 900 

Kurz je určen všem zaměstnancům útvarů bank, které zajímá, jak různé typy stresových situací vypadaly ve skutečnosti a jak se je podařilo vyřešit.

Volno

Kvantitativní přístupy v řízení rizik

Lektor: Peter Baláži

Termín: 8.11.2022

Cena: 8 500 

Kurz je určen všem zaměstnancům bank z útvarů řízení rizik, validací či interního auditu, které zajímá použití kvantitativných přístupů v řízení kreditního rizika.

Volno

Risk témata pro manažery 22-24

Lektor: Marek Fér

Termín: 9.11.2022

Cena: 12 500 

Kurz sumarizující hlavní risk témata, kterým by měla být věnována pozornost v následujících dvou letech  je určen pro manažery a vedoucí pracovníky z útvarů řízení rizik, financí a auditu.

Volno

IRRBB a jeho pojetí v rámci Pilíře 2

Lektor: Magda Pečená

Termín: 15.11.2022

Cena: 7 900 

Kurz je určen pro začínající pracovníky řízení rizik či experty bank s jiným či pouze souvisejícím zaměřením. Prezentace je vyhotovena v anglickém jazyce, přednáška proběhne v českém jazyce.

Volno

Risk hot topics

Lektor: Marek Fér

Termín: 22.11.2022

Cena: 8 500 

Kurz sumarizující žhavá risk témata, kterým by měla být věnována pozornost je určen pro nové nebo juniorní zaměstnance z útvarů řízení rizik, financí, compliance a auditu.

Volno

RWA a jak na ně

Lektor: Martin Vojtek

Termín: 30.11.2022

Cena: 11 500 

Kurz je určen všem pracovníkům bank, kteří chtějí porozumět světu bankovní regulace, zejména proč a jak se určuje kapitálová přiměřenost bank i družstevních záložen.

Volno

Mezinárodní sankce v bankách

Lektor: Jaromír Šimek

Termín: 1.12.2022

Cena: 8 500 

Kurz je vhodný pro bankovní experty, kteří se věnují tématice AML a kteří se chtějí seznámit se základními sankčními režimy a druhy mezinárodních sankcí.

Volno

Riziko předčasného splácení

Lektor: Marek Fér

Termín: 6.12.2022

Cena: 10 900 

Kurz je doporučován zaměstnancům oddělení řízení rizik, kteří se této problematice věnují a chtějí  diskutovat různé přístupy a postupy modelování rizika předčasného splácení.

Volno

SRP/SREP u nás i v zahraničí

Lektor: Magda Pečená

Termín: 14.12.2022

Cena: 7 900 

Kurz je určen pro zkušenější bankéře, kteří chtějí nahlédnout do přístupu dohledových orgánů v rámci procesu SREP a diskutovat stanovování kapitálových požadavků v rámci Pilíře 2.