Kurzy Amenity Academy

Vzdělávání na špičkové úrovni s důrazem na reálnou praxi

Volno

SRP/SREP u nás i v zahraničí

Lektor: Magda Pečená

Termín: 13.6.2022

Cena: 10 900 

Kurz je určen pro zkušenější bankéře, kteří chtějí nahlédnout do přístupu dohledových orgánů v rámci procesu SREP a diskutovat stanovování kapitálových požadavků v rámci Pilíře 2.

Volno

Risk managerem za 3 hodiny

Lektor: Petr Franěk

Termín: 16.6.2022

Cena: 8 900 

Kurz je určen všem zaměstnancům bank včetně obchodníků, kteří přichází do styku s risk managery a chtějí (nebo potřebují) porozumět jejich světu.

Volno

Řízení ESG rizik v praxi

Lektor: Petr Franěk

Termín: 6.9.2022

Cena: 11 900 

Kurz zaměřený na praktické aspekty řízení ESG rizik je určen pro manažery a pracovníky z útvarů řízení rizik a compliance. Zajímavé informace poskytne také auditorům a právníkům.

Volno

Řízení kreditního rizika - RETAIL

Lektor: Peter Baláži

Termín: 7.9.2022

Cena: 10 900 

Kurz zaměřený na praktické aspekty řízení kreditního rizika je určen zejména pro manažery a pracovníky z útvarů řízení rizik. Zajímavé informace poskytne také interním auditorům.

Volno

Risk mgt ve stresových situacích

Lektor: Petr Franěk

Termín: 21.9.2022

Cena: 11 500 

Kurz je určen všem zaměstnancům útvarů bank, které zajímá, jak různé typy stresových situací vypadaly ve skutečnosti a jak se je podařilo vyřešit.