Vzdělávání-v-business-třídě

Unikátní koncept vzdělávání

1. 5. 2022
Společnost Amenity Academy přišla na trh s novým a unikátním konceptem vzdělávání zaměstnanců bankovních institucí zejména v oblasti risk managementu, AML, ESG či bankovní regulace. Zajímá Vás, čím je koncept Amenity Academy výjimečný a na jakých pilířích stojí? Chcete zjistit, čím se vzdělávání pod hlavičkou Amenity Academy liší od konkurence?

Unikátní koncept vzdělávání bankovních zaměstnanců

Poslání Amenity Academy

Společnost Amenity Academy přišla na trh s novým a unikátním konceptem vzdělávání v oblasti risk managementu, AML, ESG či bankovní regulace.

Odborné kurzy Amenity Academy vedené profesionály s vynikajícím renomé jsou pořádány v nádherných interiérech špičkových restaurací.

Posláním Amenity Academy je připravit klientům (současným i bývalým zaměstnancům bank) výjimečné chvíle protkané úžasnými zážitky pro mysl i chuťové buňky. Cílem je, aby se zaměstnanci bank zdokonalovali pod vedením uznávaných profesionálů, kteří kladou důraz na reálnou praxí, a aby se během vzdělávání cítili příjemně a komfortně.

Čím se Amenity Academy liší od konkurence?

👉🏻 Lektoři Amenity Academy (Marek Fér, Martin Vojtek, Petr Franěk, Peter Baláži, Jaromír Šimek, Magda Pečená, Petra Sinagl, Michal Sedlák) patří mezi úspěšné a uznávané profesionály s dlouhodobou praxí v oblasti risk managementu bank, bohatými zkušenostmi z malých, středních i velkých bankovních institucí a významných konzultantských společností. Jsou to uznávaní odborníci a profesionálové z České národní banky, komerčních bank nebo vysokoškolští pedagogové s úspěšnou bankovní kariérou. Všichni lektoři Amenity Academy samozřejmě teorii ovládají, ale používají ji v nezbytném minimu. Během kurzů předávají své know-how v maximálně praktické podobě.

👉🏻 Klienti Amenity Academy během vzdělávání ochutnávají zážitková menu nejlepších českých restaurací (pro 1H 2022 byly vybrány restaurace: Aromi, Casa de Carli, Coda, Grand Cru, Kampa Park, La Finestra, Portfolio, Salabka, Spices, V Zátiší). Restaurace splňují ta nejpřísnější kritéria výběru a pravidelně se umísťují na nejvyšších pozicích uznávaných gastronomických žebříčků.

👉🏻 Networking je nedílnou součástí vzdělávání pod hlavičkou Amenity Academy. Amenity Academy soustřeďuje specialisty na dané témata z různých bank. Nedochází jenom k představení a výměně vizitek , ale také k výměně názorů a zkušeností. Klienti Amenity Academy získávají nové kontakty i důležité informace potřebné pro kariérní růst.

👉🏻 Kapacita kurzů Amenity Academy je značně omezena a tím je zajištěn individuální přístup ke všem klientům i dostatek prostoru pro dotazy a diskuzi. Ve většině případů je kapacita omezena na 10 – 15 účastníků.

👉🏻 Ceny odborných kurzů Amenity Academy jsou srovnatelné s cenami kurzů jiných vzdělávacích institucí. Na rozdíl od konkurence se však klienti Amenity Academy zdokonalují pod vedením uznávaných profesionálů (ne teoretiků), ochutnávají zážitková menu nejlepších českých restaurací a získávají nové kontakty a důležité informace pro kariérní růst.

👉🏻 Amenity Academy postavená na třech pilířích – vzdělávání, zážitková gastronomie a networking – nabízí způsob, jak vzdělávat a zároveň motivovat, ocenit a odměnit zaměstnance bank. 

Čas je to nejcennější, co ve svém životě máme. S Amenity Academy ho rozhodně využijete na maximum.

Basel IV (CRR 3 & CRD 6)

Basel III (navazující na dřívější Basel I a Basel II) vznikl jako odezva na nedostatky v regulaci, které odkryla finanční krize ze sklonku minulé dekády. Patnáct let od zmiňované krize dochází k finalizaci této obezřetnostní bankovní regulace označované také jako Basel IV, která má za cíl posilnit odolnost a zvýšit efektivitu a transparentnost bankovního sektoru. Jaké jsou klíčové změny této regulace a jaké dopady na banky lze očekávat?

Celý článek

Lze se stát risk managerem za 3 hodiny?

Principy měření a řízení rizik prošly za posledních 30 let obrovským vývojem. Co bylo v roce 1990 popsáno na pár desítkách stran, je dnes pokryto tisícovkami stránek regulací, doporučení a technických standardů. Je možné pochopit základní principy měření a řízení rizik, pokud se jimi člověk soustavně nezabývá a nemá praxi z oblasti risk managementu bankovních institucích?

Celý článek

Amenity Academy výběr | Podzim 2022

S Amenity Academy se můžete vzdělávat v oblasti risk managementu a zároveň si užít prvotřídní gastronomický zážitek. Naše kurzy pořádáme v nádherných interiérech špičkových restaurací, které splňují ta nejpřísnější kritéria výběru a pravidelně se umísťují na nejvyšších pozicích uznávaných gastronomických žebříčků. Zajímá vás seznam restaurací, které sme zvolili pro podzimní kurzy 2022? Tady je.

Celý článek

Regulace krizového řízení bank

Finanční krize v letech 2007-2008 ukázala zásadní nedostatečnost regulace finančních trhů. S cílem zabránit nebo aspoň zmírnit dopady budoucích finančních krizí došlo k dramatickému zpřísnění regulace bankovního sektoru, jejíž plná implementace není ani po patnácti letech u konce. Reakcí na finanční krizí jsou i pravidla pro krizové řízení a řízení ozdravných procesů finančních institucí upravené v EU směrnici BRRD.

Celý článek

Risk témata 2022+

Vedení bank si dnes více než kdy předtím uvědomuje, že právě díky efektivnímu řízení všech rizik se daří udržet ztráty plynoucí z bankovních aktivit na akceptovatelné úrovni a dosahovat stanovené obchodní cíle i při volatilních trzích a měnícím se prostředí regulace. Zajímá vás, jaká risk témata ovlivňující chod celé banky budou pro banky, resp. útvary řízení rizik klíčová v následujících dvou letech?

Celý článek

Rizika investičních společností

Zejména v důsledku snahy českých domácností ochránit své prostředky před inflací se objem spravovaných aktiv investičních společností výrazně zvýšil. S investováním je pochopitelně spjata řada rizik, kterým jsou investiční společnosti při správě svých fondů nebo portfolií vystaveny. Zajímá vás, jak investiční společnosti rizika, kterým jsou vystaveny, řídí?

Celý článek