Engine1

Lze se stát risk managerem za 3 hodiny?

15. 8. 2022
Principy měření a řízení rizik prošly za posledních 30 let obrovským vývojem. Co bylo v roce 1990 popsáno na pár desítkách stran, je dnes pokryto tisícovkami stránek regulací, doporučení a technických standardů. Je možné pochopit základní principy měření a řízení rizik, pokud se jimi člověk soustavně nezabývá a nemá praxi z oblasti risk managementu bankovních institucích?

Lze se stát risk managerem za tři hodiny?

Vzpomínám si, že když jsem byl malý kluk a dávno ještě ne risk manager, táta si prováděl většinu údržby na autě sám. Motor rodinného žigulíka byl jednoduchý a přehledný, po otevření kapoty bylo hned jasné, kde je třeba co přitáhnout a vyměnit, když něco nefungovalo podle očekávání. Mě dnes po otevření kapoty vždy omráčí složitost celého ústrojí a netroufám si dělat nic složitějšího než dolévat kapalinu do ostřikovačů. O většině zařízení, které pod kapotou vidím stejně nedokáži s určitostí říct, k čemu slouží. Přitom auto používám denně a do určité míry na něm závisí můj (minimálně profesní) život.

Podobné pocity musí zažívat většina čtenářů riskových dashboardů a reportů. Po otevření reportu je čtenář zavalen údaji o NPL a jejich krytí, RWA, VAR, CAR, EVE, LCR, rizikových nákladech, koncentracích, limitech a dalších ukazatelích. Čtenář tuší, že podobně jako součástky v autě musí i všechny tyto ukazatele fungovat (tedy být v určitých mezích), aby se banka nedostala do prekérní situace. Jaký je ale jejich princip? Jak moc vadí, pokud risk manageři u některého namalují žlutou nebo červenou tečku? Zastaví to banku úplně nebo ji to jenom na chvíli zpomalí?

Odpovědi na tyto otázky ovlivňují život (nebo alespoň bonusy) všech v bance a jsou výpovědí o bance jako podniku (připomeňme si, že bankovnictví je založeno na obchodování s rizikem). Takže by měly zajímat všechny, kdo v bance pracují. Ještě více by ovšem měly zajímat všechny, kdo o dění v bance a jejím zdraví nějakým způsobem rozhodují – auditory, členy dozorčích rad, vrcholové managery.

Je ale možné celý vesmír řízení rizik pochopit, pokud se jím člověk soustavně nezabývá? Vždyť principy měření a řízení rizik prošly za posledních 30 let obrovským vývojem. Co bylo v roce 1990 popsáno na pár desítkách stran, je dnes pokryto tisícovkami stránek regulací, doporučení a technických standardů.

Možné to je. Detaily řízení rizik lze nechat na expertech z risk managementu. Základní principy měření a řízení rizik jsou však jednoduché a vycházejí z podstaty jednotlivých rizik:

  • Tržní rizika

Největší nejistotou je proměnlivost ceny portfolia v závislosti na tržních faktorech (měnových kurzech, úrokových sazbách atd.). Hlavní míra (value at risk, VAR) tedy ukazuje, jak velkou ztrátu může portfolio vygenerovat v určeném časovém horizontu.

  • Úvěrové riziko

Největší nejistotou je podíl pohledávek, které nebudou řádně spláceny. Hlavní míra (non-performing loans ratio, NPL%) tedy ukazuje, jaký je podíl špatných úvěrů v portfoliu. Doplněním o výpočet očekávané ztráty lze vyčíslit i dopad do hospodářského výsledku.

  • Riziko likvidity

Největší nejistotou je rozdíl mezi přítoky a odtoky likvidity. Hlavní míra (liquidity coverage ratio, LCR) tedy ukazuje, nakolik jsou likvidními aktivy kryty očekávané odtoky likvidity v blízké budoucnosti.

  • Úrokové riziko bankovní knihy

Největší nejistotou je dopad měnících se úrokových sazeb a nastavených dob přecenění aktiv na bilanci banky. Hlavní míra (outlier test) tedy ukazuje, jak je bilance banky citlivá na různé typy změn výnosových křivek.

  • Kapitálová přiměřenost

Jaký je celkový rizikový profil banky? Stačí vlastní kapitál a další rezervy banky k absorbování neočekávaných, ale stále reálných ztrát? Výše rizikově vážených aktiv a ukazatel kapitálové přiměřenosti odpovídají na obě otázky.

  • Atd.

Možná také občas potřebujete číst riskové reporty nebo se k nim dokonce potřebujete v rámci svých zodpovědností vyjádřit. Možná chcete pochopit kolegy z risk managementu a bavit se s nimi jejich jazykem a porozumět, proč nastavení riskových limitů brání v uzavření vašeho obchodu století. Nebo možná chcete pouze nahlédnout pod kapotu banky a pochopit základní princip, na kterém bankovnictví již staletí funguje.

V Amenity Academy vám nabízíme kurz Risk managerem za tři hodiny. Možná se nestanete stoprocentním risk managerem, ale garantujeme, že světu risk managementu a zejména jeho praktickým souvislostem se hodně přiblížíte.

Basel IV (CRR 3 & CRD 6)

Basel III (navazující na dřívější Basel I a Basel II) vznikl jako odezva na nedostatky v regulaci, které odkryla finanční krize ze sklonku minulé dekády. Patnáct let od zmiňované krize dochází k finalizaci této obezřetnostní bankovní regulace označované také jako Basel IV, která má za cíl posilnit odolnost a zvýšit efektivitu a transparentnost bankovního sektoru. Jaké jsou klíčové změny této regulace a jaké dopady na banky lze očekávat?

Celý článek

Lze se stát risk managerem za 3 hodiny?

Principy měření a řízení rizik prošly za posledních 30 let obrovským vývojem. Co bylo v roce 1990 popsáno na pár desítkách stran, je dnes pokryto tisícovkami stránek regulací, doporučení a technických standardů. Je možné pochopit základní principy měření a řízení rizik, pokud se jimi člověk soustavně nezabývá a nemá praxi z oblasti risk managementu bankovních institucích?

Celý článek

Amenity Academy výběr | Podzim 2022

S Amenity Academy se můžete vzdělávat v oblasti risk managementu a zároveň si užít prvotřídní gastronomický zážitek. Naše kurzy pořádáme v nádherných interiérech špičkových restaurací, které splňují ta nejpřísnější kritéria výběru a pravidelně se umísťují na nejvyšších pozicích uznávaných gastronomických žebříčků. Zajímá vás seznam restaurací, které sme zvolili pro podzimní kurzy 2022? Tady je.

Celý článek

Regulace krizového řízení bank

Finanční krize v letech 2007-2008 ukázala zásadní nedostatečnost regulace finančních trhů. S cílem zabránit nebo aspoň zmírnit dopady budoucích finančních krizí došlo k dramatickému zpřísnění regulace bankovního sektoru, jejíž plná implementace není ani po patnácti letech u konce. Reakcí na finanční krizí jsou i pravidla pro krizové řízení a řízení ozdravných procesů finančních institucí upravené v EU směrnici BRRD.

Celý článek

Risk témata 2022+

Vedení bank si dnes více než kdy předtím uvědomuje, že právě díky efektivnímu řízení všech rizik se daří udržet ztráty plynoucí z bankovních aktivit na akceptovatelné úrovni a dosahovat stanovené obchodní cíle i při volatilních trzích a měnícím se prostředí regulace. Zajímá vás, jaká risk témata ovlivňující chod celé banky budou pro banky, resp. útvary řízení rizik klíčová v následujících dvou letech?

Celý článek

Rizika investičních společností

Zejména v důsledku snahy českých domácností ochránit své prostředky před inflací se objem spravovaných aktiv investičních společností výrazně zvýšil. S investováním je pochopitelně spjata řada rizik, kterým jsou investiční společnosti při správě svých fondů nebo portfolií vystaveny. Zajímá vás, jak investiční společnosti rizika, kterým jsou vystaveny, řídí?

Celý článek