Maria-Cerna-Autorka-Amenity-Academy

Amenity Academy očima zakladatelky

12. 12. 2022
“Amenity Academy je výzva, profesní i manažerská. Je spojením všech mých znalostí, dovedností a zkušeností. Je také naplněním mého snu, propojit dva světy, které k sobě patří.”, říká její majitelka Maya Černá. I když ji široké okolí od úmyslu vybudovat prestižní vzdělávací instituci v oblasti bankovnictví odrazovalo, šla si pevně za svým. Nyní služeb Amenity Academy využívají zaměstnanci většiny českých bank.

Rozhovor se zakladatelkou Amenity Academy

Vášeň k práci a zážitkové gastronomii byla impulzem k vytvoření unikátního konceptu vzdělávání v oblasti bankovnictví. V současné době, kdy si lidé víc než jindy uvědomují hodnotu svého času, chce Maya Černá (40) svým klientům nabídnout kromě špičkového vzdělávání a kvalitního networkingu i unikátní péči a zážitek v podobě fine diningu.

Autor: Anna Pírová


Než si začneme povídat o Amenity Academy a vaší práci, řekněte mi, co vám dnes udělalo radost?

Byla to ranní káva v malém stylovém květinářství, kde si můžete kromě čerstvých květin zakoupit také výběrovou kávu nebo kvalitní italské víno. Věci, které mám moc ráda.

Co pro vás Amenity Academy znamená?

Amenity Academy je pro mě výzva, profesní i manažerská. Je spojením všech mých znalostí, dovedností a zkušeností. Je především naplněním mého snu propojit dva světy, které k sobě bezpodmínečně patří. A mám velikou radost z toho, že se to mně i všem, kteří tvoří Amenity Academy, daří.

Končí rok 2022. Jak ho hodnotíte z pohledu Amenity Academy?

Pro Amenity Academy byl rok 2022 rozhodně úspěšný. Potvrdilo se, že koncept postavený na špičkovém vzdělávání, kvalitním networkingu a výjimečném fine diningu na českém trhu chyběl a je o něj zájem. Za velmi krátkou dobu jsme dokázali oslovit zaměstnance velkých, středních i malých bank a stavebních spořitelen zejména z útvarů řízení rizik, financí, compliance a interního auditu. Klienti se k nám zároveň začali vracet, a to je největší potvrzení toho, že Amenity Academy smysl má a svou klientelu si najde.

Jak vznikl název Amenity Academy?

Od samého začátku jsme chtěli název, který by dokázal vyjádřit naši filozofii a poslání. Bylo jasné, že druhé slovo bude Academy – slovo chladné, jasné, přesné a výstižné. Chtěli jsme, aby první slovo vystihlo to, čím se odlišujeme od konkurence, to že poskytujeme daleko více než jen kvalitní vzdělávaní. Hledalo se slovo luxusní a výstižné zároveň. A podařilo se. Jsem ráda, že se do našeho loga dostala dvě áčka, která pro mě tak moc znamenají.

Amenity Academy letos slavila své první narozeniny. Jak vznikla myšlenka o propojení světa bankovnictví se zážitkovou gastronomií?

V letech 2006–2018 jsem působila v řadě bankovních institucí a během tohoto období jsem si prošla různými pozicemi počínajíc analytickými až po tu manažerskou. Během mé bankovní kariéry jsem absolvovala mnoho seminářů, workshopů a kurzů doma i v zahraničí. Častokrát jsem si říkala, že by ty akce šlo udělat lépe, nejen po té odborné stránce. Vzdělávaní či brainstormingy v příjemném prostředí luxusních kaváren a večeře v kvalitních podnicích jako odměnu při úspěších jsem pro svůj tým zavedla v letech 2014-2018. A mělo to úspěch! Když jsem si na konci mateřské dovolené položila otázku co dál, k myšlence propojit dva světy které znám, které mám ráda a které k sobě dle mého názoru patří, byl jenom krůček. Lákalo mě přijít s něčím, co tu ještě nebylo. Po pár rozhovorech s lidmi, kterým důvěřuji a kteří to se mnou myslí dobře, bylo rozhodnuto.

Odrazovalo vás okolí?

Ano, širší okolí mě od této myšlenky odrazovalo argumentujíc, že banky mají v oblasti vzdělávaní silnou podporu mateřských společností a auditorských firem. Což je pravda.

Na straně druhé se zaměstnavatelé stále více a více předhánějí v nabídce benefitů ve snaze zaměstnance nejen získat, ale i udržet a motivovat. Stále více bank a finančních institucí klade důraz na rozvoj a individuální potřeby svých zaměstnanců. Nabízejí jim možnost zdokonalovat se nejen na interních, ale i externích školeních. Mnozí bankovní zaměstnanci mají možnost hradit si vybraný kurz z firemních benefitů / cafeterie. Možnost individuálního vzdělávání se stává výrazným benefitem a standardem v bankovnictví.

Věřila jste tomuto projektu od začátku?

Ano věřila, Amenity Academy totiž stojí na třech silných pilířích.

Prvním a tím nejsilnějším je špičkové vzdělávaní s důrazem na reálnou praxi. Je to jako v gastronomii, pokud najdete špičkového šéfkuchaře s bohatými zkušenostmi a praxí, máte vyhráno. Lektoři Amenity Academy jsou špičkoví top manageři českých bank, s bohatou a úspěšnou kariérou. Jde o uznávané a úspěšné profesionály, kterých si vážím i proto, že jsou konzistentní ve svých názorech a postojích. Kurzy pod jejich vedením rozhodně nejsou teoretické, je tam velký důraz na reálnou praxi.

Druhým pilířem je kvalitní networking, který je v dnešní době hodně důležitý. Klientům nabízíme příležitost potkat své protějšky z jiných bank a diskutovat navzájem témata, která rezonují bankovním světem.

Třetím pilířem je zážitková gastronomie. Se stejnou pečlivostí, s jakou vybíráme lektory, volíme i restaurace, které nabízejí kulinářský zážitek i exkluzivní interiéry. Vybíráme je z nejvyšších pozic gastronomických žebříčků jako jsou Michelin Guide, Maurerův výběr Grand Restaurant nebo Travellers’ Choice cestovního portálu Trip Advisor.

Věřím, že propojení špičkového vzdělávání, kvalitního networkingu a výjimečného fine diningu bude mít úspěch.

Nakolik tato vaše filozofie pramení z potřeb klientů? Cítíte, že lidé hledají v dnešní době více než jen vzdělávaní?

Jsem o tom přesvědčena. Lidé si dnes více než kdy jindy uvědomují svou hodnotu pro firmy, ve kterých pracují. Očekávají adekvátní ohodnocení a kvalitní benefity. Zároveň si uvědomují hodnotu času. Při výběru kurzů kladou velké požadavky na kvalitu a zkušenost lektora, také aby šlo o vzdělávaní s důrazem na reálnou praxi a požadují kvalitní networking. Rozhodně jim záleží nejen na produktu ale i souvisejících službách. Potřebám našich klientů věnujeme v Amenity Academy velkou pozornost a promítly se také do nabídky kurzů pro rok 2023.

Můžete být konkrétnější? Na co se vaši klienti mohou v nejbližší budoucnosti těšit?

První novinkou pro rok 2023 je zavedení networkingových tematických snídaní, resp. dopoledních diskusí, ukrytých pod názvem AMENITY TALKS. Pod vedením uznávaných profesionálů (lektorů Amenity Academy nebo speciálních hostů) budou postupně diskutována aktuální a inspirativní témata z oblasti řízení rizik, ALM, AML, compliance, financí či auditu. Účastníkům budou tradičně poskytovány komplexní znalosti dané problematiky s důrazem na reálnou praxi a také zajímavé postřehy a jiné uhly pohledu s cílem otevřít diskusi na dané téma. Samozřejmostí bude dostatečný prostor na interakci a vzájemnou komunikaci.

Druhou novinkou roku 2023 je rozšíření portfolia stálých kurzů o témata z nebankovního prostředí, která ale rozhodně mají co nabídnout i bankovním zaměstnancům. Bankovní a nebankovní svět jsou si totiž nejen kvůli digitalizaci a onlinizaci stále blíže. A inspirace i inovace z nebankovního světa mohou posunout banky, obzvlášť útvary řízení rizik, mílovými kroky vpřed. O cenné informace se podělí špičkoví top manažeři nebankovních subjektů častokrát s úspěšnou bankovní historii. Cílem těchto kurzů bude předávání nejaktuálnějšího finančního a technického know-how a diskuse nad jeho použitelností v bankovním prostředí.

V roce 2023 dojde také k rozšíření nabídky standardních kurzů o klíčová risk témata, která v nabídce Amenity Academy zatím chyběla.

Jaká je další meta, kterou ještě Amenity Academy nepokořila?

Dlouhodobý cíl byl od začátku jasný. Vybudovat prestižní vzdělávací akademii se službami na té nejvyšší úrovni. S lektory stojíme před velkou výzvou, a to dostát svého jména a vybudovat jméno Amenity Academy, která se stane preferovanou vzdělávací a networkingovou institucí napříč bankovním trhem. Dovolím si tvrdit, že začátek té dlouhé cesty k stanovenému cíli jsme zvládli dobře. Je to ale dlouhá cesta. V roce 2023 bychom rádi rozšířili portfolio bankovních institucí, ze kterých máme klienty, obohatili nabídku kurzu a zlepšili jejich variabilitu. Také plánujeme oslovit kolegy ze slovenských bankovních domů i nebankovních institucí.

Co kdybychom rozhovor uzavřeli inspirativním mottem či životním krédem, které vás ve vašem životě provází?

Čas je to nejcennější, co ve svém životě máme.

Moc děkuji za příjemný rozhovor i krásnou tečku za závěr. A ať se vám i Amenity Academy v nadcházejícím roce daří.

I já moc děkuji za příjemně strávený čas a přeji vám krásné adventní chvíle i nový rok 2023.

Regulace krizového řízení bank

Finanční krize v letech 2007-2008 ukázala zásadní nedostatečnost regulace finančních trhů. S cílem zabránit nebo aspoň zmírnit dopady budoucích finančních krizí došlo k dramatickému zpřísnění regulace bankovního sektoru, jejíž plná implementace není ani po patnácti letech u konce. Reakcí na finanční krizí jsou i pravidla pro krizové řízení a řízení ozdravných procesů finančních institucí upravené v EU směrnici BRRD.

Celý článek

Risk témata 2022+

Vedení bank si dnes více než kdy předtím uvědomuje, že právě díky efektivnímu řízení všech rizik se daří udržet ztráty plynoucí z bankovních aktivit na akceptovatelné úrovni a dosahovat stanovené obchodní cíle i při volatilních trzích a měnícím se prostředí regulace. Zajímá vás, jaká risk témata ovlivňující chod celé banky budou pro banky, resp. útvary řízení rizik klíčová v následujících dvou letech?

Celý článek

Rizika investičních společností

Zejména v důsledku snahy českých domácností ochránit své prostředky před inflací se objem spravovaných aktiv investičních společností výrazně zvýšil. S investováním je pochopitelně spjata řada rizik, kterým jsou investiční společnosti při správě svých fondů nebo portfolií vystaveny. Zajímá vás, jak investiční společnosti rizika, kterým jsou vystaveny, řídí?

Celý článek

Riziko předčasného splácení

Prepayment risk rozhodně nárůstem úrokových sazeb nekončí. Právě naopak. Banky se už teď připravují na novou vlnu předčasných splátek. Chcete mít jistotu, že riziko předčasného splacení (přirozené i to, které je vyvolané pohybem úrokových sazeb) řídíte správně? Chcete se seznámit s aktuálním regulatorním rámcem, tržní praxí a přístupem regulátora?

Celý článek
Vzdělávání-v-business-třídě

Unikátní koncept vzdělávání

Společnost Amenity Academy přišla na trh s novým a unikátním konceptem vzdělávání zaměstnanců bankovních institucí zejména v oblasti risk managementu, AML, ESG či bankovní regulace. Zajímá Vás, čím je koncept Amenity Academy výjimečný a na jakých pilířích stojí? Chcete zjistit, čím se vzdělávání pod hlavičkou Amenity Academy liší od konkurence?

Celý článek

Amenity Academy výběr | Jaro 2022

S Amenity Academy se můžete vzdělávat v oblasti risk managementu a zároveň si užít prvotřídní gastronomický zážitek. Naše kurzy pořádáme v nádherných interiérech špičkových restaurací, které splňují ta nejpřísnější kritéria výběru a pravidelně se umísťují na nejvyšších pozicích uznávaných gastronomických žebříčků. Zajímá vás seznam restaurací, které jsme zvolili pro jarní kurzy 2022? Tady je.

Celý článek